დიდი გორი არის მრავალფუნქციური მასშტაბური პროექტი, რომელიც მოიცავს მაღალ-ტექნოლოგიურ, ეკონომიკურ და საგანმანათლებლო ზონებს. მნიშვნელოვანი ეკონომიკური შედეგი და მოზიდული პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია იქნება საქართველოს წარმატებული მომავლისკენ გადადგმული ძირითადი ნაბიჯი.


იხილეთ პრეზენტაცია: https://hub-georgia.ge/HUB_Georgia_GORI.pdf