რა არის HUB GEORGIA ?

"HUB Georgia" არის ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმა, ის ახალი შესაძლებლობების სივრცეა ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე
გიორგი კოდუა 02/05/2017

ჩვენი პარტნიორები