უნიკალური გეოგრაფიული მდებარეობა კავკასიის რეგიონს დასავლეთისა და აღმოსავლეთის დამაკავშირებელ უმოკლეს მარშუტად აქცევს, საქართველო კი ამ ჯაჭვში უმნიშვნელოვანესი რგოლია. საზოგადოებრივი ცხოვრების საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებულმა წესმა და ტრადიციამ, შექმნდა საზოგადოება და სივრცე, რომელიც მისაღები და მიმზიდველი იყო, როგორც დასავლური, ისე აღმოსავლური კულტურისათვის. ჩვენი ორგანიზაცია HUB GEORGIA მოწოდებულია ხელი შეუწყოს და განავითაროს ეს შესაძლებლობები.
საქართველოს შეუძლია გახდეს რეგიონალური ჰაბი და ჩვენ ამ შესაძლებლობას რეალობად ვაქცევთ!
George Kodua
George Kodua
CEO HUB GEORGIA
+
ახალი შესაძლებლობების სივრცე ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე